TYPOLOGIA KIEROWCÓW

Czy zastanawiałeś się kiedyś jakim jesteś typem kierowcy?
Czy zastanawiałeś się kiedyś jak Twój charakter wpływa na ruch drogowy?
Czy wiesz że to jakie masz samopoczucie i utrwalone schematy poznawcze przekłada się na Twoje i innych bezpieczeństwo na drodze?

Skala Typologiczna Kierowców
Typ A - kierowca z pełną sprawnością i harmonijnymi procesami psychicznymi. Pełna sprawność czynności kontrolnych i regulacyjnych. (np. płynne ruszanie, szybkie, elastyczne, prawidłowe decyzje na drodze, właściwe przewidywanie sytuacji zagrożeń na drodze, adekwatne reakcje, spokojne oczekiwanie na zmianę świateł na drodze, przestrzeganie przepisów drogowych, uwaga skupiona
Typ B - kierowca z przeciętną zdolnością do czynności kontrolnych i regulacyjnych. Prowadzenie pojazdu sztywne, gwałtowne przyspieszanie bez wyczucia, pochopne podejmowanie decyzji, zbyt szybkie, znajomość przepisów drogowych - jednak sztywne bez namysłu. Niecierpliwe oczekiwanie na zmianę świateł drogowych. Przeklinanie.
Typ C - kierowca o zachowaniu wynikającym z zaburzeń czynności kontrolnych i regulacyjnych na podłożu emocjonalnym. Nierówne, bezharmonijne, paniczne decyzje na drodze, słabo wyczuty pojazd i jego prowadzenie, bardzo nerwowe oczekiwanie na zmianę świateł, niestosowanie się do znaków drogowych.
Typ D - kierowca o zachowaniu wyznaczonym spowolnioną wydolnością temperamentu - ruchy na drodze powolne, dokładnie przemyślane, właściwie rozwiązuje sytuację na drodze lecz powoli. Zdarzają się chwile odrętwienia w świadomości prowadzenia pojazdu. Uwaga skupiona uważna, jednak podczas bardzo nieprzewidywalnej sytuacji, zagrożenie zbyt późnej reakcji.
Typ E - kierowca o zachowaniu wyznaczonym występowaniem tendencji do zakłóceń wynikających z dużego poczucia niepewności pod wpływem zagrożenia. Opóźnione zbyt powolne reakcje, mało skoordynowane, zbyt powolna jazda, obojętne oczekiwanie na zmianę świateł, skłonność do niestabilnej uwagi, stany zamyślenia, apatii, bierne prowadzenie pojazdu.
Jak myślisz do którego typu Ci nabliżej?
psychologharmonia.pl