Depresja a pozwolenie na broń

Wielokrotnie otrzymuje zapytania nt tego czy w trakcie leczenia depresji można ubiegać się o pozwolenie na broń. Również czy wystąpienie w przeszłości dużego epizodu depresyjnego może być przeciwwskazaniem do otrzymania pozytywnego wyniku badania psychologicznego na broń.

Odpowiadam. Nie zawsze.

Najważniejsze dla psychologa jest uzyskanie zaświadczenia od psychiatry o zakończonym leczeniu, ponieważ zgodnie art. 15 ust. 1 pkt 2 – pozwolenia na broń nie wydaje się osobom z zaburzeniami psychicznymi o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2123), lub o znacznie ograniczonej sprawności psychofizycznej.

Obowiązujące rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu stanów chorobowych i zaburzeń funkcjonowania psychologicznego wykluczających możliwość wydania pozwolenia na broń , w punkcie 4 jasno wskazuje na zaburzenia nastroju (afektywne) – a zatem depresja.

Bycie w trakcie leczenia niestety tę mozliwość przekreśla. Jednak jeśli lekarz psychiatra oceni że zakończono leczenie farmakologiczne. Pacjent jest wieloletnio w stanie remisji. Osoba badana przejdzie pozytywnie przez pozostałe testy, w wyniku których psycholog uzna że nie występują u niego żadne zaburzenia w funkcjonowaniu psychologicznym, istnieje przesłanka do tego by uzyskać pozytywne orzeczenie.

A zatem – wszystko zależy od człowieka.

W moim gabinecie, zgodnie z misją podchodzę do klienta holistycznie, indywidualnie. Każdy przypadek jest inny. Każdy człowiek wyjątkowy i niepowtarzalny.

Zapraszam do Grochowa – na badania na broń.

Aleksandra Foks-Galińska